Spring til indhold

Ambassadøren besøgte borgmesteren i Pićan, Istrien, og ROCKWOOL Adriatic

Onsdag den 18. april 2018 mødtes ambassadør Christian Thorning med borgmesteren i Pićan, Ivan Franković, på borgmesterens kontor på rådhuset. Borgmesteren gav ambassadøren et indblik i de aktuelle udviklinger i Pićan, herunder investeringer i hotelkapacitet, markedsføring af landbrugsture og den omfattende infrastrukturudvikling i kommunen. Diskussionerne berørte også spørgsmål om den regionale inddeling af Kroatien sammenholdt med de danske strukturreformer, der blev gennemført for omtrent 10 år siden.


Efterfølgende aflagde ambassadøren et besøg hos ROCKWOOL Adriatic, der er beliggende i Pićan-dalen. Ambassadøren mødtes med ledelsen og besøgte produktionsfaciliteterne.

Mod slutningen af sit besøg udtalte ambassadøren: ”Jeg er glad for at se, at en sådan dansk investering har succes i Kroatien. Det er også en fornøjelse at se et højt niveau af samarbejde og gensidig respekt mellem fabrikken og den kommunale og regionale forvaltning i Istrien. Jeg tror, at kroatiske virksomheder kan lære meget af danske virksomheder og det danske samfund generelt, men også at danskere kan lære meget af kroatere. Derfor er vores rolle at skabe et grundlag for udveksling af positive erfaringer for derved at forbedre økonomien og hele samfundet. Én af lighederne mellem vores to lande er det store antal af beboede øer, og af denne årsag vil vi allerede i dette efterår fokusere på bæredygtig udvikling af vores øer, herunder energieffektiviserning”.