Spring til indhold

Ambassadøren holdt åbningstale på Det Europæiske Ungdomsparlaments konference i Zagreb

Søndag den 8. april 2018 holdt ambassadør Christian Thorning en åbningstale på den sidste dag af den 28. nationale udvælgelseskonference organiseret af Det Europæiske Ungdomsparlaments kroatiske komité.

Konferencen, der fandt sted i Zagreb fra 5.-8. april 2018, afsluttedes i smukke rammer på Zagrebs Rådhus under temaet: ”At tænke som én, arbejde som én og bevæge sig fremad som én”.Ambassadøren nævnte i sin tale Danmarks nuværende formandskab for Europarådets Ministerkomité og dets fem prioriteter. Én af de danske prioriteter relaterer sig til fremme af demokrati gennem inddragelse af børn og unge i den demokratiske hverdag. ”Efter min mening er denne konference, som vi i dag er en del af, et fremragende eksempel på netop dette”, understregede ambassadøren.Ambassadøren roste endvidere de unge kroatere, der havde organiseret ungdomsparlamentskonferencen – ”et godt eksempel på den beslutsomhed og fantasi, der er nødvendig for at bære vores samfund ind i den ukendte fremtid”, sagde ambassadøren.