Spring til indhold

Digitaliseringsprocessen gennemført: Åben adgang til den danske arkæolog og arkitekt Ejnar Dyggves arkiver over hans udgravninger i Split og Solin

Et kroatisk-dansk samarbejde, som præsenterer de digitaliserede arkiver af den danske arkæolog og arkitekt Ejnar Dyggve, er nået en succesrig afslutning. I markeringen af denne afslutning deltog den danske ambassadør i en pressekonference afholdt, hvor det hele startede ved det danske statsbesøg i 2014, nemlig på Splits rådhus.

Ambassadør Christian Thorning, lederen af kontoret for konservering ved det kroatiske kulturministerium, Radoslav Buzančić, og borgmesteren i Split, Andro Krstulović Opara, annoncerede mandag den 20. november 2017 afslutningen et kroatisk-dansk samarbejde om digitalisering og katalogisering af den danske arkæolog og arkitekt Ejnar Dyggves videnskabelige arbejde i den kroatiske region Dalmatien. Repræsentanter fra den kroatiske presse havde mulighed for at høre nærmere om digitaliseringen af Dyggves samlede arbejde. 

Grundet Dyggves store bidrag til studiet af den antikke, arkitektoniske og kulturelle arv i Solin og Split i Dalmatien, blev han i 1947 tildelt titlen som æresborger i Solin. I 1958 overdrog Dyggve hele sit researchmateriale til Split. I dag er arkivet tilgængeligt via Kroatiens kulturministeries hjemmeside.

Radoslav Buzančić fra det kroatiske kulturministerium bemærkede, at Dyggve - hvis arbejde i Kroatien går tilbage til 1930'erne - med rette er blevet kaldt en af fædrene af kroatisk arkæologi, og at materialet, der nu er blevet digitaliseret, viser, hvor meget substans han efterlod sig.

Den danske ambassadør udtrykte sin glæde over at kunne annoncere afslutningen på det fælles kroatisk-danske digitaliserings- og katalogiseringsarbejde og takkede projektets parter.

Splits borgmester pointerede, at Dyggve skrev kroatisk arkæologis nuværende historie, og at han i dag selv er genstand for arkæologisk forskning.

Om arkivet

Arkivet omfatter omkring 8.000 billeder og 10.000 forskellige værdifulde dokumenter. Hele historien begyndte for tre år siden, da den danske Dronning Magrethe den 2. med hendes mand, Prins Henrik, var på statsbesøg i Kroatien. På den sidste dag af deres besøg deltog de i åbningen af udstillingen 'Ejnar Dyggve' på det gamle rådhus i Split. 

Efter åbningen af udstillingen overværede Dronningen indvielsen af projektet, der blev underskrevet af Berislav Šipuš, daværende vicekulturminister og Carsten Topholt Larsen, den daværende direktør for det danske agentur for kultur. 

Om Ejnar Dyggve

Ejnar Aksel Petersen Dyggves mange publicerede værker har frem til i dag haft stor indflydelse på forståelsen af den sene antik og tidlige middelalderarkitektur. På trods af hans bedrifter er Dyggve primært kendt inden for en smal gruppe af eksperter, selvom arven fra hans studier af Salona og den adriatiske kyst værdsættes højt. Hans opus magnum 'The History of Salonician Christianity' viser hans bevidsthed omkring, hvor vigtige disse områder er for verdens kulturarv.

Vigtigheden af den nu komplette digitalisering af Dyggves arkiver overskrider Kroatiens grænser og når ud til en lang række forskere inden for arkæologi, historie og arkitektur. 

Digitaliseringsprojektet beløb sig til 200.000 kroatiske kuna, der afholdtes af det kroatiske kulturministerium og det danske kulturministerium i fællesskab.