Spring til indhold

Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries - udveksling af erfaring mellem Danmark, Slovenien og Kroatien

Målet med konferencerne var at dele danske erfaringer med organiseringen af smarte kommuner og byer og gøre dem miljømæssigt bæredygtige.

Torsdag og fredag den 12.-13. oktober 2017 afholdtes konferencer i henholdsvis Ljubljana og Zagreb under titlen "Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries". Begge konferencer var organiseret af handelsafdelingen under den danske ambassade i Zagreb. Konferencen i Zagreb blev officielt åbnet af den danske ambassadør Christian Thorning efter en åbningstale af den kroatiske vicepremierminister, Predrag Štromar, der understregede den kroatiske regerings politiske engagement - både nationalt og inden for EU. Samarbejdspartnere på konferencerne var byerne Zagreb og Ljubljana, sammenslutningerne af kroatiske byer og kommuner samt borgmestre og lokalpolitikere fra de deltagende kommuner. Konferencerne tiltrak stor offentlig interesse, herunder fra pressen, og havde omkring 250 deltagere. 

Som en særlig gæst var borgmesteren fra en af de smarte byer i Danmark inviteret, nemlig Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune, som gav sine bud på de bedste retningslinjer for en succesfuld selvstyret enhed. Borgmesteren var ledsaget af Kim Brostrøm fra Gate21, der gav en forelæsning om innovative løsninger eksemplificeret for publikum ved hands on-løsninger. Tredje gæst fra Danmark var Finn Mortensen, direktøren for den statslige organisation State of Green. Han talte for en national grøn omstilling i både virksomhedssektoren og samfundet generelt. 

Konferencerne præsenterede de seneste trends og innovative løsninger gennem praktiske eksempler og udveksling af erfaringer. Endvidere afholdtes paneldiskussioner med slovenske, kroatiske og danske repræsentanter.