Spring til indhold

Job

Handelspraktikant

Den Danske Ambassade i Zagreb søger lige nu en handelspraktikant til forårssemester 2019. Praktikopholdet vil være af seks måneders varighed med opstart i februar. 

Handelsafdelingens primære formål er at bistå danske virksomheder med eksport til Kroatien, udvælgelse af underleverandører samt etablering af virksomhed i Kroatien. I stor udstrækning tilbydes ydelser til danske virksomheder på lige fod med private konsulentfirmaer. Dette stiller store krav til vores medarbejdere, da et højt serviceniveau og en professionel indsats er afgørende for vores rolle som samarbejdspartner for danske virksomheder.

Opgaveporteføljen er varieret og består bl.a. af følgende opgaver:

  • Informationssøgning og markedsundersøgelser
  • Udarbejdelse af rapporter eller bidrag til rapporter
  • Forberedelse af eksportfremstød og messedeltagelse
  • Foredragsplanlægning
  • Vedligeholdelse af interne databaser
  • Diverse ad hoc-opgaver

Som en del af et lille team vil du få en travl og inspirerende praktikperiode, hvor du bliver inddraget i mange forskelligartede projekter. Der vil blive tale om et praktikophold, hvor der er rig mulighed for både personlig og faglig udvikling, samt mulighed for en unik indsigt i Udenrigsministeriet og Eksportrådet som arbejdsplads.

Kvalifikationer
Vi søger en praktikant med evne til at tænke selvstændigt, som er i stand til at arbejde struktureret og ikke er bange for at tage ansvar. Stærke engelskkundskaber er en forudsætning for at søge stillingen, og et kendskab til de lokale sprog er en fordel, men ikke et krav.

Det forudsættes, at ansøger er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Vi forestiller os, at ansøger læser cand.merc., cand.oecon., cand.jur., cand.negot. eller lignende.

Vi er åbne for din uddannelsesmæssige baggrund, men det forventes, at du har en kommerciel indsigt og et godt kendskab til IT og Office-programmer.

Ansøger skal endvidere kunne sikkerhedsgodkendes efter gældende regler.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på op til 3.000 kr. pr. måned for dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Der er under opholdet almindeligvis mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Desuden er der mulighed for at søge legater. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, dog kan ambassaden være behjælpelig med dette.

Hvis praktikantens uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet herefter.

Ansøgning
Én samlet PDF med ansøgning og CV, samt karakterudskrift fremsendes til zagamb@um.dk mærket "Praktikant (H)". Vi gennemgår løbende ansøgninger, og opfordrer derfor til at søge hurtigst muligt.

Har du yderligere spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende handelspraktikant Stine Skoven på tlf. +385 91 4924 540 eller på stskov@um.dk.