Spring til indhold

Attester og officielle dokumenter

Hvor kan jeg rekvirere straffeattest, fødsels- og dåbssattest, vielsesattest, separations- eller skilsmisse dokumenter og ægteskabsattest, selv om jeg bor i udlandet?

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:
 
Rigspolitiet
Center for Almen Jura
Kriminalregistret
Polititorvet 14
1780 København V
Danmark
Telefon: +45 35 21 62 22
Fax:       +45 31 21 02 20
E-mail:   adm-kriminalregister@politi.dk eller khr-kr@politi.dk
 
Rigspolitiet har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis.
 
En borger bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug, som kan downloades fra politiets hjemmeside, eller ved at sende personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Hvis borgeren udfylder blanketten, er det i henvendelsen til Rigspolitiet vigtigt at oplyse, hvorvidt attesten ønskes på engelsk, da dette ikke fremgår af blanketten. Hvis anmodningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev samt kopi af passiden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes mailen (så originalunderskriften fremgår).
 
Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest. Rigspolitiets Kriminalregister gør opmærksom på, at hvis man bor i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til borgere med bopæl i Danmark).
 
Straffeattesten kan også bestilles digitalt via www.politi.dk, hvis ansøger har NEM-ID.
 
NB! Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.

Fødsels- og dåbsattest og vielsesattest

Attesterne skal rekvireres fra den kirke eller det sogn hvor fødslen/ægteskabet fandt sted. Du kan ringe til kommunekontoret i den relevante kommune og spørg efter kirkekontoret, eller find det relevante sogn på www.sogn.dk. Kirkebogsføreren kan udstede kopi af din fødsels- og/eller vielsesattest.

Separations- eller skilsmissedokumenter

Kopi kan udstedes af det lokale statsamt eller den domstol hvor bevillingen er givet.

Find adresser og telefonnumre på statsforvaltning eller domstole.

Ægteskabsattest

Din seneste bopælskommune kan udstede en ægteskabsattest.

Pas

Har du mistet dit pas, kan du hente et ansøgningskema om et nyt.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind