Skip to content

Financing of waste collection, drainage and wastewater treatment project on the island of Krk

17.05.2017  10:56
The decision on financing the 'Waste Collection, Drainage and Wastewater Treatment Project on the Island of Krk' was signed by State Secretary Mario Šilji on 11 May 2017, and has completed the procedure for approving the project.
Ovo je prvi hrvatski veliki vodno-komunalni projekt za koji je dobiveno pozitivno mišljenje neovisne kontrole kvalitete (JASPERS IQR – independent quality review) koje za Europsku komisiju provjerava kvalitetu aplikacije.

Projekt će se sufinancirati kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija sa 72,25% iznosa prihvatljivih troškova. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 638.641.571,00 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi su 510.913.257,00 kuna, a bespovratna sredstva iznose 369.138.660,00 kuna.

Obuhvaća ulaganja u sustave javne odvodnje u šest aglomeracija na području otoka Krka (Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat, Baška i Klimno–Šilo) izgradnjom sustava javne odvodnje te izgradnjom 2 nova i dogradnjom 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Izgradit će se gravitacijska i tlačna kanalizacija te podmorski ispusti ukupne duljine od 86,2 km uz 26 crpnih stanica, obnovit će se obalni kolektori. Izgradit će se 2 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Baška i Klimno-Šilo sa mehaničkim predtretmanom i biološkim tretmanom te dograditi 4 uređaja za pročišćavanje voda - (Omišalj, Malinska – Njivice, Krk i Punat s, biološkim tretmanom i izgradnjom centralnog postrojenja za kompostiranje mulja sa uređaja. Rekonstruirat će se 38,7 km vodoopskrbne mreže usporedno s izgradnjom kanalizacije. Nabavit će se oprema za transport mulja, oprema za održavanje sustava javne odvodnje, sustav Inspekcije fekalnih kolektora kamerom itd.

Ovim će se projektom smanjiti onečišćenje okoliša kroz kontrolirano prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Usporedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava također će biti rekonstruirani stari dijelovi vodoopskrbnog sustava i na taj način će se smanjiti broj kvarova i fizičkih gubitaka na vodovodnoj mreži.

"Ovom odlukom omogućujemo početak realizacije iznimno značajnog projekta koji će doprinijeti povećanju kvalitete života stanovnika otoka Krka i većoj razini zaštite okoliša", rekao je državni tajnik Šiljeg.

Source: Croenergo.eu


Latest news

    See All