Skip to content

On March 30th, the Ministry of Environment and Energy opened the first public call for projects in the field of waste management and for the construction of recycling yards, which will be co-financed by EU funds

10.04.2017  10:12
Za financiranje izgradnje reciklažnih dvorišta za jedinice lokalne samouprave osigurano je 144,5 milijuna kuna kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija".

"Krećemo u praktičnu provedbu Plana gospodarenja otpadom. Svega dva i pol mjeseca nakon što smo Plan usvojili na Vladi, danas objavljujemo javni poziv za gradnju reciklažnih dvorišta. Gradovima i općinama smo osigurali 144,5 milijuna kuna za reciklažna dvorišta. I to bespovratnih EU sredstava. Brojni gradovi i općine su već spremni. Za preko 70 projekata je pripremljena dokumentacija i mogu se odmah prijaviti", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.

Javni poziv za sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnih dvorišta otvoren je u srijedu, a trajati će do iskorištenja sredstava. Mogućnost sufinanciranja projekata je do 85%, a može se dobiti do 4,5 milijuna kuna po projektu.

Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i glomaznog komunalnog otpada.

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

"Intenzivno radimo i na svim ostalim pozivima. Krajem travnja će ići javni poziv za sanacije odlagališta komunalnog otpada. U pripremi su i pozivi za sortirnice i kompostišta, komunalnu opremu. Svim tim ćemo napraviti zaokret ka kružnom gospodarstvu, smanjiti nastajanje otpada, omogućiti da se u kratkom roku značajno povećaju stope reciklaže i ispune EU ciljevi u pogledu recikliranja. Ujedno, ovim omogućujemo razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta, posebice u industriji reciklaže", naglasio je ministar Dobrović.

Source: Croenergo.eu