Spring til indhold

Information om coronavirus/COVID-19

Her på siden kan du se information til danske rejsende og fastboende i Kroatien i forbindelse med udbruddet af coronavirus/COVID-19. 

Senest opdateret d. 26. maj 2020 │ 12:50

NB: Som følge af jordskælvet i Zagreb d. 22. marts 2020 er der for øjeblikket ikke adgang til ambassaden. Forespørgsler kan fortsat rettes til ambassadens telefon (+385 1 4924 530) og e-mailadresse (zagamb@um.dk).

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du svar på de fleste spørgsmål under: Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/covid-19.

Udenrigsministeriet har besluttet at forlænge perioden, hvor alle ikke-nødvendige rejser til hele verden frarådes, frem til og med den 31. maj 2020. Dette gælder også for Kroatien, hvilket fremgår af Udenrigsministeriets rejsevejledning for Kroatien, som ambassaden anbefaler danskere at følge med i.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til de danske myndigheders fælles informationsside om coronavirus/COVID-19.

Ferierejser til Kroatien i sommeren 2020
Muligheden for at foretage ferierejser til Kroatien denne sommer skal ses i lyset af både danske og kroatiske myndigheders anbefalinger og regler.

Udenrigsministeriets rejsevejledning for Kroatien fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Kroatien. Det er uvist, hvornår rejsevejledningen måtte blive ændret.

Fra kroatisk side gælder, at de kroatiske grænser formelt set er lukkede for alle ikke-kroatiske statsborgere til den 15. juni 2020.

Det kroatiske indenrigsministerium har dog bekræftet, at der allerede i dag gælder følgende undtagelser fra indrejseforbuddet for EU-borgere, herunder danskere:

  • Personer, der ved indrejse kan fremvise behørig dokumentation for ejerskab af fast ejendom eller for leasing/leje af lystbåd i Kroatien. De nærmeste familiemedlemmer vil også kunne indrejse til Kroatien. Venner til ejeren/lejeren kan ikke indrejse til Kroatien under denne undtagelse.
  • Danske turister med betalt overnatning i et hotel, en ferielejlighed eller på en campingplads i Kroatien kan indrejse til Kroatien. Danske turister kan tilsvarende indrejse til Kroatien, hvis de har betalt for andre ferieaktiviteter/rejsearrangementer såsom sejlads, vandreture osv.

Det er de kroatiske myndigheder, der afgør, hvem der må indrejse i Kroatien og hvilken dokumentation, der i givet fald kræves. Yderligere oplysninger herom kan findes på det kroatiske indenrigsministeriums engelsksprogede informationsside. Konkrete spørgsmål om indrejse til Kroatien kan indsendes til de kroatiske myndigheder gennem kontaktformularen på den nævnte informationsside.

Vær opmærksom på, at ikke-kroatiske lystbåde og yachter med en længde på mindre end 24 m fortsat ikke må sejle ind i Kroatien. Yderligere oplysninger kan findes her.

Nærmere anbefalinger og retningslinjer for kroatiske og udenlandske statsborgere, der indrejser til Kroatien, kan findes her.

Erhvervsrejser til Kroatien i sommeren 2020
Det kroatiske indrejseforbud gælder ikke for erhvervsrejsende, der indrejser til Kroatien. Ved indrejse til Kroatien skal enten fremvises en invitation fra en kroatisk virksomhed, eller indrejsen skal anmeldes til de kroatiske myndigheder på følgende e-mailadresse: uzg.covid@mup.hr. Yderligere oplysninger kan findes her.

For konkrete spørgsmål om den nærmere afgrænsning af, hvilke økonomiske interesser der berettiger til indrejse til Kroatien, henviser ambassaden til det kroatiske indenrigsministeriums engelsksprogede informationsside samt den dér angivne kontaktformular til de kroatiske myndigheder.

Hjemrejse til Danmark

Det er muligt for danskere at transitere gennem Kroatien på rejse hjem til Danmark.

Ved transit gennem Kroatien modtager man ved indrejse et døgnpas, der giver mulighed for at transitere gennem Kroatien i 24 timer.

Den direkte flyforbindelse med Croatia Airlines fra Zagreb til København er aflyst indtil videre. Der er ikke andre flyselskaber, der flyver direkte fra Kroatien til Danmark. Flyrejse til Danmark kan således alene foretages med mellemlanding.

Indrejserestriktionerne til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for ikke danske statsborgere rejsende til Danmark at boarde fly fra udlandet. Hvis du har lovligt ophold og bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Alle internationale flyvninger fra lufthavnene i Split, Dubrovnik og Rijeka er indstillet.

Ved transit i bil gennem Kroatien må du alene køre på motorvej. Hvis du kører ind i Kroatien ad landevej, er du forpligtet til hurtigst muligt at køre på motorvejen.

Grænserne til Kroatiens nabolande

Ambassaden anbefaler, at danskere, der påtænker at rejse ind i eller ud af Kroatien, husker at tjekke, om den grænseovergang, man tænker at benytte sig af, er åben. Dette gælder for de kroatiske grænser til Montenegro, Serbien, Bosnien-Hercegovina og Slovenien.

Det er ikke muligt for danske statsborgere at krydse grænsen til Ungarn med henblik på transit.
 
Det må forventes, at der kan være kødannelser ved de grænseovergange, der fortsat er åbne.
 
Generelt om situationen i Kroatien
Danskere i Kroatien opfordres til at følge de lokale myndigheders anvisninger og regler. Information om de kroatiske myndigheders regler og anbefalinger kan søges følgende steder:
 
Central informationsside om coronavirus i Kroatien:
  • koronavirus.hr (findes på kroatisk og kun i begrænset omfang på engelsk)

    Vi anbefaler, at du indsætter tekststykker fra hjemmesiden i Google Translate og oversætter til dansk.

Vigtige telefonnumre:

  • Coronavirus-hotline (for alle spørgsmål om coronavirus i Kroatien): 113 (åben: alle dage 8-20).
  • Den kroatiske civilbeskyttelsesmyndighed (beredskabsstyrelse): +385 1 3855 950 (åben: 8-20).
  • Det kroatiske Institut for folkesundhed: +385 91 4683 032 og +385 99 4683 001 (åben: man-fre: 8-22; lør-søn: 8-14).

Sundhedsfaglig information fra kroatiske myndigheder:

Genåbning af det kroatiske samfund/restriktioner internt i Kroatien

Den kroatiske regering indledte den 24. april 2020 en plan for genåbning af det kroatiske samfund i tre faser, hvor sidste fase blev gennemført den 11. maj. 2020.

Det meste af det kroatiske samfund er nu genåbnet. Der gælder dog fortsat en række anbefalinger om håndhygiejne, afstandskrav mv.

Det er forbud mod forsamlinger på over 40 personer.

Visse uddannelsesinstitutioner er fortsat lukkede.
 

Du kan læse mere om den kroatiske regerings genåbningsplan her.

Danskerlisten

Ambassaden opfordrer alle danskere i Kroatien til at registrere sig på Danskerlisten og hente Udenrigsministeriets applikation ’Rejseklar’. 
 
Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Du tilmelder dig Danskerlisten her.
 
Udenrigsministeriet har åbnet en facebookgruppe for danskere, der er strandet i udlandet. Formålet med gruppen er at give frivillige kræfter i udlandet mulighed for at hjælpe strandede danskere med gode råd, midlertidig indkvartering og lign. Facebookgruppen kan findes her.
 
For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside.