Gå til indhold

udenrigspolitik

Kroatiens udenrigspolitik har siden præsident Tudjmans død i 1999 været koncentreret om forholdet til nabolandene samt til NATO og EU med sigte på landets integration i de euro-atlantiske strukturer. Kroatien tilsluttede sig i 2000 NATO’s Partnership for Peace og i april 2008 påbegyndtes forhandlingerne om medlemskab. De afsluttedes med underskrivelsen af tiltrædelsesprotokollerne 9. juli 2008. Landet blev fuldgyldigt medlem i forbindelse med fejringen af NATO’s 60 års jubilæum i begyndelsen af april 2009.

I juni 2004 gav Det Europæiske Råd Kroatien status som kandidatland. Medlemskabsforhandlinger med EU indledtes i oktober 2005, og den kroatiske regering afsluttede disse 30. juni 2011. Tiltrædelsestraktaten til Kroatiens EU-medlemskab blev undertegnet i december 2011 og Kroatien var fra og med 2013 officielt medlem af EU. 

Pr. 1. januar 2023 tiltrådte Kroatien Schengen og Eurozonen.