Gå til indhold

Økonomisk Diplomati/Handelspraktikant

Den Danske Ambassade i Zagreb søger en økonomisk diplomati/handelspraktikant til hvert halvår. Praktikopholdet vil være af seks måneders varighed med opstart i februar eller august. 

Den Danske Ambassade i Zagreb søger en økonomisk diplomati/handelspraktikant til hvert halvår. Praktikopholdet vil være af seks måneders varighed med opstart i februar eller august. 

Praktikant: Økonomisk Diplomati/Handel; 1. august 2021 - 31. januar 2022

Ambassaden i Zagreb er en lille repræsentation, hvor der udover ambassadøren arbejder fem lokalansatte. Hertil kommer to praktikanter, heraf en politisk/økonomisk praktikant og en økonomisk diplomati/handelspraktikant.

For handelsafdelingen (Trade Council) er det primære formål at arbejde på at mindske barrierer for danske virksomheder på ambassadens markeder (Kroatien, Slovenien, Albanien og Kosovo) og konkret skabe øget markedsadgang, navnlig gennem et styrket myndighedssamarbejde. Dertil kommer også implementeringen af regeringens grønne dagsorden samt EU-Kommissionens European Green Deal, som skal sikre bæredygtig økonomi. Ambassaden har i den forbindelse fokus på samtænkning med ambassadens Public Diplomacy aktiviteter.

Opgaveporteføljen er varieret og består bl.a. af informationssøgning og markedsundersøgelser, kontakter til virksomheder og myndigheder, forberedelse og gennemførelse af diverse events, foredragsplanlægning og -gennemførelse mv.

Som en del af et lille team vil du få en travl og inspirerende praktikperiode, hvor du bliver inddraget i mange forskelligartede opgaver og med store muligheder for selv at sætte dit præg på ambassadens daglige virke. Der er tale om et praktikophold, hvor der er rig mulighed for både personlig og faglig udvikling, samt mulighed for en unik indsigt i Udenrigsministeriet/Eksportrådet som arbejdsplads.

Kvalifikationer
Vi søger en praktikant med evne til at tænke selvstændigt, som er i stand til at arbejde struktureret og ikke er bange for at tage ansvar. Stærke engelskkundskaber er en forudsætning. Kendskab til de lokale sprog er en fordel, men ikke et krav.

Det forudsættes, at ansøger er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Vi forestiller os, at ansøger læser cand.merc., cand.oecon., cand.jur., cand.negot. eller lignende, men er generelt åben også for andre uddannelsesretninger.

Det forventes, at du har et godt kendskab til IT og Office-programmer samt sociale medier.

Ansøger skal endvidere kunne sikkerhedsgodkendes efter gældende regler.

Praktikvilkår
Praktikforløbet strækker sig fra den 1. august 2021 til den 31. januar 2022. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på op til 3.000 kr. pr. måned for dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Der er under opholdet almindeligvis mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Desuden er der mulighed for at søge legater. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, dog kan ambassaden være behjælpelig med dette.

Hvis praktikantens uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet herefter.

Ansøgningsfrist for efterårssemesteret 2021 er den 26. februar 2021.

Ansøgning
Én samlet PDF med ansøgning og CV, samt karakterudskrift fremsendes til zagamb@um.dk mærket "Praktikant (H)". Vi gennemgår løbende ansøgninger, og opfordrer derfor til at søge hurtigst muligt.

Har du yderligere spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte Christian Maric på tlf. +385 91 1824 240 eller på chrmai@um.dk.