Gå til indhold

Politisk/økonomisk praktikant

Politisk/Økonomisk praktikant
Den Danske Ambassade i Zagreb søger en politisk/økonomisk praktikant hvert halvår. Praktikopholdet vil være af seks måneders varighed med opstart i februar eller august.

Vi har åbent for ansøgninger til efterårssemesteret 2024 med frist 1. marts 2024. 

 

Politisk/Økonomisk praktikant fra den 1. august 2024 til den 31. januar 2025.
Som praktikant på ambassaden vil du få praktisk erfaring med ambassadevirksomhed samt et indblik i kroatisk indenrigs- og udenrigspolitik, som i høj grad tager afsæt i Kroatiens medlemskab af EU siden 2013. Europapolitik, udenrigs- og sikkerhedspolitik er blandt de centrale emner i ambassadens indberetningsvirksomhed.

Praktikantens opgaver vil være relateret til ambassadens indberetningsvirksomhed, herunder deltagelse i diverse møder og briefinger uden for huset, samt observation af medierne. Dertil kommer arbejdet med - gennem såkaldt Public Diplomacy - at bidrage til at skabe et retvisende billede af Danmark, herunder gennem So-Me, interviews, kulturfremstød m.v.

Du vil sideløbende med arbejdet med udenrigspolitik og Public Diplomacy også få indblik i diverse konsulære sager og borgerhenvendelser. Praktikanten vil indgå i et tæt samarbejde med ambassadens øvrige medarbejdere.

 

Om os
Ambassaden i Zagreb er en lille repræsentation, hvor der, udover ambassadøren og ambassadesekretæren, arbejder fem lokalansatte og to praktikanter, heraf en politisk/økonomisk praktikant og en handelspraktikant. Du vil derfor have et stort ansvar og en stor indflydelse på ambassadens daglige virke.

 

Kvalifikationer
Det er en forudsætning at du er indskrevet på en relevant dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og har gennemført bacheloruddannelsen. Vi forestiller os, at ansøger læser statskundskab, politik og økonomi, jura, samfundsfag, politik og administration, internationale studier eller lignende. Vi er dog også åbne for andre uddannelsesretninger, og dette bør derfor ikke være en begrænsende faktor.

Vi forventer, at du kan formulere dig korrekt og præcist i skrift og tale på dansk og engelsk, som er ambassadens de facto arbejdssprog.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, samt have en oprigtig interesse for udenrigspolitik og det geografiske område. Det er en fordel, men ikke en forudsætning at have kendskab til Udenrigsministeriets arbejdsgange, samt at kunne et eller flere af områdets sprog.

Ansøger skal endvidere kunne sikkerhedsgodkendes efter gældende regler.

 

Praktikvilkår
Praktikforløbet strækker sig fra den 1. august 2024 til den 31. januar 2025. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på op til 4.000 kr. pr. måned for dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Der er under opholdet almindeligvis mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Desuden er der mulighed for at søge legater. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, dog kan ambassaden være behjælpelig med dette.

Hvis praktikantens uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet herefter.

Ansøgningsfrist for forårssemestret vil komme start 2025.

 

Ansøgning
Én samlet PDF med ansøgning og CV samt karakterudskrift fremsendes til [email protected] mærket "Praktikant (P)". Vi gennemgår løbende ansøgninger, og opfordrer derfor til at søge hurtigst muligt.

Ambassaden søger også en praktikant til handelsafdelingen, og vi gør opmærksom på, at det er tilladt at søge begge praktikstillinger. Angiv venligst prioritet, såfremt du søger begge stillinger.

Har du yderligere spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte Josephine Sachse Rich på tlf. +385 91 4924 560 eller på [email protected]