Gå til indhold

job

Politisk/√łkonomisk praktikant

Den Danske Ambassade i Zagreb søger en politisk/økonomisk praktikant hvert halvår. Praktikopholdet vil være af seks måneders varighed med opstart i februar eller august.

Ambassaden i Zagreb er en lille repræsentation, hvor der udover ambassadøren arbejder fem lokalansatte og to praktikanter, heraf en politisk/økonomisk praktikant og en handelspraktikant. Du vil derfor have et stort ansvar og en stor indflydelse på ambassadens daglige virke.

Som praktikant på ambassaden vil du få praktisk erfaring med ambassadevirksomhed samt et indblik i kroatisk indenrigs- og udenrigspolitik, som i høj grad fortsat er præget af Kroatiens optagelse i EU per 1. juli 2013. Opgaverne vil være relateret til ambassadens indberetningsvirksomhed, herunder deltagelse i diverse møder og briefinger uden for huset samt observation af medierne. Dertil kommer at fremme dansk kultur gennem diverse kulturfremstød, blandt andet via de sociale medier og projekter.

Du vil sideløbende med disse to arbejdsområder arbejde med diverse konsulære sager. Praktikanten vil indgå i et tæt samarbejde med ambassadens øvrige medarbejdere.

Kvalifikationer
Det er en forudsætning at du er indskrevet på en relevant dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og har gennemført bacheloruddannelsen. Vi forventer, at du kan formulere dig korrekt og præcist i skrift og tale på dansk og engelsk, som er ambassadens de facto arbejdssprog.

Du skal kunne arbejde selvstændigt samt have en oprigtig interesse for udenrigspolitik og det geografiske område. Kendskab til Udenrigsministeriets arbejdsgange samt til et eller flere af områdets sprog er en fordel, men ikke en forudsætning for at ansøge.

Ansøger skal endvidere kunne sikkerhedsgodkendes efter gældende regler.

Praktikvilkår
Praktikforløbet strækker sig fra den 1. august 2021 til den 31. januar 2022. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på op til 3.000 kr. pr. måned for dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Der er under opholdet almindeligvis mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Desuden er der mulighed for at søge legater. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, dog kan ambassaden være behjælpelig med dette.

Hvis praktikantens uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet herefter.

Ansøgningsfrist for efterårssemesteret 2021 er den 26. februar 2021.

Ansøgning
Én samlet PDF med ansøgning og CV samt karakterudskrift fremsendes til zagamb@um.dk mærket "Praktikant (P)". Ambassaden søger også en praktikant til handelsafdelingen, og vi gør opmærksom på, at det er tilladt at søge begge praktikstillinger. Angiv venligst prioritet, såfremt du søger begge stillinger.

Har du yderligere spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte Christian Maric på tlf. +385 91 1824 240 eller på chrmai@um.dk