Gå til indhold

konsulære anliggender

I konsulære anliggender henviser Ambassaden til Generalkonsulatet i Zagreb eller til et af de tre konsulater i Rijeka, Split og Dubrovnik.

Generalkonsulatet i Zagreb og konsulaterne i Rijeka, Split og Dubrovnik hjælper danske statsborgere, der har behov for konsulær assistance i Kroatien, f.eks. ved bortkomne eller udløbne pas.

Bemærk venligst, at pas kan fornyes én gang og for 12 måneder på Generalkonsulatet i Zagreb. Betingelsen for dette er, at passet ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Ønsker man at få udstedt et nyt pas skal henvendelsen ske til enten ambassaden i Wien eller i Beograd, der udsteder biometriske pas. Alternativt kan man søge om pas under ophold i Danmark ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune.

Læs mere om reglerne for udstedelse af pas her

Udenlandske statsborgere, der ønsker at søge om visum eller opholdstilladelse til Danmark, skal henvende sig til et af de danske visumansøgningscentre, VFS Global, i regionen, f.eks. i Serbien.

Udenlandske statsborgere, der har permanent opholdstilladelse i Danmark, men som mangler eller har mistet opholdstilladelsen i Kroatien, skal henvende sig på den danske ambassade i Zagreb for assistance.

NB! Udenrigsministeriets tjenestehandlinger og services ydes normalt mod betaling.
Yderligere information samt en oversigt over betaling kan indhentes her.

Via dette link forefindes information og åbningstider for de danske konsulater i Kroatien.

 

Generhvervelse af dansk statsborgerskab

 

Er du bosiddende i udlandet, og har du mistet dit danske statsborgerskab ved at erhverve et andet statsborgerskab før den 1. september 2015?

Nåede du ikke at søge i forbindelse med den første 5-årige overgangsordning, så er der godt nyt til dig. Folketinget vedtog nemlig i juni 2021 en ny 5-årig overgangsordning, som giver mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring. Overgangsordningen træder i kraft den 1. juli 2021 og skal gælde indtil den 1. juli 2026.

Reglerne fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde skemaet til erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere.

Hvordan kan jeg have mistet mit danske statsborgerskab?

Hvis man som tidligere dansk statsborger har ansøgt om et fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015, kan man have fortabt sit danske statsborgerskab i medfør af den tidligere gældende § 7 i lov om dansk indfødsret.

Med virkning fra den 1. september 2015 blev denne bestemmelse ophævet, og danske statsborgere som efter denne dato har ansøgt om et fremmed statsborgerskab mister ikke længere det danske statsborgerskab.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?

Du kan søge om at generhverve dit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer her. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler.

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Udlændinge- og Integrationsministeriet har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. Du kan se den seneste liste over, hvor du kan søge om et dansk pas med biometri her. Husk at du som hovedregel skal bestille tid for at kunne indgive din pasansøgning, så du opfordres ligeledes til at besøge din ambassades hjemmeside for nærmere oplysning herom.