Gå til indhold

konsulære anliggender

I konsulære anliggender henviser Ambassaden til Generalkonsulatet i Zagreb eller til et af de tre konsulater i Rijeka, Split og Dubrovnik.

Generalkonsulatet i Zagreb og konsulaterne i Rijeka, Split og Dubrovnik hjælper danske statsborgere, der har behov for konsulær assistance i Kroatien, f.eks. ved bortkomne eller udløbne pas.

Bemærk venligst, at pas kan fornyes én gang og for 12 måneder på Generalkonsulatet i Zagreb. Betingelsen for dette er, at passet ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Ønsker man at få udstedt et nyt pas skal henvendelsen ske til enten ambassaden i Wien eller i Beograd, der udsteder biometriske pas. Alternativt kan man søge om pas under ophold i Danmark ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune.

Læs mere om reglerne for udstedelse af pas her

Udenlandske statsborgere, der ønsker at søge om visum eller opholdstilladelse til Danmark, skal henvende sig til et af de danske visumansøgningscentre, VFS Global, i regionen, f.eks. i Serbien.

Udenlandske statsborgere, der har permanent opholdstilladelse i Danmark, men som mangler eller har mistet opholdstilladelsen i Kroatien, skal henvende sig på den danske ambassade i Zagreb for assistance.

NB! Udenrigsministeriets tjenestehandlinger og services ydes normalt mod betaling.
Yderligere information samt en oversigt over betaling kan indhentes her.

Via dette link forefindes information og åbningstider for de danske konsulater i Kroatien.