Gå til indhold

visuminformation

For danske statsborgere gælder pr. 1. januar 2014 følgende regler:

Kroatien har tiltrådt EU's fælles visapolitik. For danske statsborgere betyder dette følgende:

  • Danskere er visumfri i indtil 90 dage.
  • Passet skal være gyldigt under opholdets varighed.
  • Danske provisoriske pas anerkendes ved både ind- og udrejse.
  • Forlængede danske pas ankerkendes ved både ind- og udrejse.
  • Danske statsborgere op til og med 18 år, der rejser uden forældre eller værge, behøver ikke en skriftlig erklæring fra disse.
  • EU-nødpas anerkendes ved både ind- og udrejse.

På Udenrigsministeriets hjemmeside findes yderligere information om visumkrav ved rejser i og udenfor EU. 

De til enhver tid gældende regler for visum findes hos de kroatiske myndigheder. Se også links nedenfor.